szkoda2

pity, shame, czegoś waste of sth

Wielka szkoda!
It's such a pity!
ɪts sʌtʃ ə ˈpɪtɪ!
Szkoda czasu/pieniędzy.
It's a waste of time/money.
ɪts ə weɪst əv taɪm/ˈmʌnɪ
Szkoda, że to zrobił.
I wish he hadn't done it!
aɪ wɪʃ hɪ ˈhædnt dʌn ɪt!
Szkoda byłoby tego nie wykorzystać.
It would be a shame to waste it.
ɪt wʊd biː ə ʃeɪm tə weɪst ɪt
Szkoda, że nie mam więcej pieniędzy.
If only I had more money.
ɪf ˈəʊnlɪ aɪ hæd mɔː ˈmʌnɪ
Szkoda! (a to pech)
Too bad (for you)!
tuː bæd (fə juː)!
Szkoda słów!
Too bad for words!
tuː bæd fə wɜːdz!