dzwonić

ring, jingle, (przez telefon) do kogoś call sb

Dzwonił dobrą chwilę temu.
He called a good while ago.
hɪ kɔːld ə gʊd waɪl əˈgəʊ
Dlaczego właściwie dzwonił?
What was he phoning for, anyway?
wɒt wɒz hɪ fəʊnɪŋ fɔːˌ ˈεnɪˌweɪ?
Dzwonił do ciebie kilka razy w ciągu dnia.
He called you several times during the day.
hɪ kɔːld juː ˈsεvrəl taɪmz ˈdjʊərɪŋ ðə deɪ
W razie pożaru należy dzwonić pod numer 112.
In case of fire call 112.
ɪn keɪs əv faɪə kɔːl wʌnˌwʌnˈtuː
Dzwonię w sprawie spotkania.
I'm calling about the meeting.
aɪm ˈkɔːlɪŋ əˈbaʊt ðə ˈmiːtɪŋ
Niech do mnie oddzwoni.
Tell him to call me back.
tεl hɪm tə kɔːl miː bæk
Dzwoni mi w uszach.
My ears are ringing.
maɪ ɪəz ɑː ˈrɪŋɪŋ
Dzwoniła zębami z zimna.
Her teeth chattered from the cold.
hə tiːθ ˈtʃætəd frɒm ðə kəʊld
Wie, że dzwonią, ale nie wie w którym kościele.
He is in the right church, but the wrong pew.
hɪ ɪz ɪn ðə raɪt tʃɜːtʃˌ bət ðə rɒŋ pjuː
Właśnie do ciebie dzwoniłem, kiedy...
I was just calling you, when...
aɪ wɒz dʒʌst ˈkɔːlɪŋ juːˌ wεn